Lubar PhD
Related Links
Current Students

PhD Students

FinanceCho, Chan Ho
Li, Chengcheng
Liu, Yi
Wang,Xiaoqiong


Management Information SystemsAl Bizri, Abdullah
Deng, Shuyuan

Huang, ChunLung
Jung, Euisung
Kwak, Dong-Heon
Luo, Jiaxi
Sharif Vaghefi, Mahyar
Towhidi, Gelareh
Wu, Jiao
Zhao, Yu


Marketing

Al-Emran, MD
Bandyopadhyay, Lina
Bhadauria, Amita
Guo, Ruijiao
Irannezhad, Melika
Jalali, Nima
Lee, Jihye
Milovic, Alex
Tiwari, Kamlesh
Zhao, Shaoqiong


Organizations and Strategic ManagementDimitrova, Mihaela

Longzhu Dong
Ehrhardt, Kyle
Liu, Yanxin
Miller, Gloria
Murphy, Dianne
Sekhar, Sashi
Walsh, Kevin
Wan, Min


Supply Chain and Operations Management
Achia, William
Aydas, Osman
Cao, Xinyan
Li, Wanxi